Veilig werken in de scheepsvaart; de scheepvaartverkeerswet

0

De scheepsvaart is een branche apart. Een hele mooie branche. Des te belangrijker is het dat iedereen die werkzaam is binnen deze mooie branche ook veilig kan werken. Dat begint met de scheepvaartverkeerswet. Die wet wordt ook wel afgekort als de Svw. In de Svw staan regels die betrekking hebben op het veilige en vlotte verloop van het scheepvaartverkeer. In dit artikel leggen we je uit wat deze wet precies inhoudt en hoe hij van invloed is op de mate waarin men veilig kan werken in de scheepvaart.

De wet in grote lijnen

Veiligheid op het water is belangrijk. Dat geldt bij een boot huren in Haarlem of wanneer je zelf een sloepje hebt vlakbij huis, maar zeker wanneer je beroepsmatig actief bent in de scheepsvaart. Om al het deelnemende verkeer op het water in goede banen te leiden is er de scheepvaartverkeerswet. In grote lijnen regelt de wet het in stand houden en onderhouden van de vaarwegen, de veiligheid en de doorstroming van het scheepvaartverkeer, het voorkomen of beperken van verontreiniging door scheepvaart en het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan bijvoorbeeld oevers, dijken en bruggen. Ook staat er in deze wet dat je niet onder invloed mag varen. Kortom: de basis voor het veilig en goed laten verlopen van de scheepvaart is vastgelegd in deze wet.

Scheepvaartreglementen

Verder heb je bij beroepen op het water nog de scheepvaartreglementen waar je aan moet denken. De grotere scheepvaartverkeerswet (Svw) is uitgewerkt in meerdere van deze scheepvaartreglementen. Er zijn er zes voor de binnenwateren en er is er eentje voor de kustwateren. Die reglementen bevatten voornamelijk regels over zaken als voorrang, verlichting, geluidsseinen en verkeerstekens. De zes reglementen kun je weer als volgt opdelen: er is het Binnenvaartpolitiereglement dat geldt op een groot deel van de Nederlandse Rijkswateren, er is het Rijnvaartpolitiereglement dat geldt voor de Rijn, Waal en de Lek en voor de vier zogenaamde grenswateren gelden eigen reglementen.

Samenvattend

Voor veilig werken in de scheepvaart is de Scheepvaartverkeerswet dus leidend. Als je werkzaam bent binnen de scheepvaart ken je deze wet als het goed is op je duimpje. Dat maakt dat jij weet hoe je veilig kunt werken en dat je anderen hier alert op kunt houden. Door het volgen van deze wet weet je zeker dat je er alles aan doet om de veiligheid binnen jouw branche zo groot mogelijk te houden.

Een heel belangrijke wet dus!

Blogbeheerder van Werkveiligheidswijzer

Leave A Reply