4 tips voor een veilige werkomgeving in de zorg

1

De zorg is in Nederland, zeker in vergelijking tot andere landen, goed geregeld. Maar dat betekent niet dat we in Nederland niet meer hoeven na te denken over een veilige werkomgeving. Ook niet binnen de zorgsector. Het is zelfs heel belangrijk om stil te staan bij de veiligheid van de omgeving waarin jij of anderen werken. In dit artikel hebben we verschillende tips voor een veilige werkomgeving in de zorg op een rij gezet.

1. De juiste kleding

Binnen een ziekenhuis of zorginstelling zijn er allerlei zaken die moeten voldoen aan voorschriften. Of dat nou gaat om een ziekenhuistrolley, ziekenhuisvoeding of ziekenhuis hygiëne. Niet voor niets zijn al deze voorschriften opgesteld; mensen zijn in een ziekenhuis omdat hun gezondheid kwetsbaar is. Dit soort op het oog simpele zaken kunnen dus van levensbelang zijn. Eén van die zaken is de kleding die ziekenhuismedewerkers dragen. De juiste kleding helpt besmetting voorkomen. Medewerkers hoeven vaak niet zelf hun kleding uit te zoeken, maar moeten wel zelf kiezen voor de juiste schoenen. Het is natuurlijk het allerbelangrijkst dat het infectiegevaar zo klein mogelijk blijft. Dit kan alleen worden bereikt met gesloten schoenen. Let er dus op dat dit altijd wordt nageleefd!

2. Informeer over regels

Veilig werken lukt sowieso alleen als iedereen binnen een bedrijf, en dus ook binnen een zorginstelling, op de hoogte is van de regels omtrent een veilige werkomgeving. Het is dus belangrijk om iedereen binnen een bedrijf te informeren over de regels en daarnaast ook te zorgen dat iedereen deze regels naleeft. Je hoeft dit niet helemaal zelf te verzinnen. De overheid houdt zich ook bezig met een veilige werkomgeving. Dit is onder andere vastgelegd in de Arbowet- en regelgeving.

3. Geef het goede voorbeeld

Om de lijn door te trekken van regelgeving omtrent veiligheid op de werkvloer en binnen de zorg: de werkgever dient hierbij het voortouw te nemen en het goede voorbeeld te geven. Dat motiveert werknemers om de regels ook daadwerkelijk na te leven.

4. Maak veiligheid haalbaar

Dat betekent dat het mogelijk moet zijn voor alle medewerkers om de opgestelde regels ook daadwerkelijk na te leven. Zorg dat alle voorzieningen aanwezig en werkend zijn. De drempel moet zo laag mogelijk zijn om een veilige werkomgeving te creëren. Binnen de zorg is dit belangrijk voor werknemers, maar minstens zo belangrijk voor patiënten en cliënten.

Door op bovenstaande punten te letten ben je een stap dichter bij een veilige werkomgeving. Bedenk dat het altijd gaat om een totaalpakket van meerdere aspecten en zorg dat dit op orde is. Het gaat om de gezondheid van werknemers én patiënten en cliënten!

Blogbeheerder van Werkveiligheidswijzer

Discussion1 reactie

  1. Marie de Jonge

    Geef inderdaad het goede voorbeeld. Niet alleen aan collega’s maar ook aan cliënten. Die merken alles op en zien jou vaak als voorbeeld. Zo ervaar ik het tenminste met bij mijn schoonzus die ook in de zorg werkt. Je hebt tenslotte veel verantwoordelijkheid.

Leave A Reply