3 tips voor een (brand)veilige werkomgeving

0

Zowel werkgever als werknemer hebben allebei hun eigen verantwoordelijkheden als het aankomt op het creëren van een (brand)veilige omgeving op het werk. Zo is die eerste verantwoordelijk voor een brandveilige werkomgeving door deze te voorzien van bijvoorbeeld brandmeld- en sprinklerinstallaties, een ontruimingsalarm, borden met daarop een aanduiding van een vluchtroute en draagbare brandblussers. In dit artikel geven wij 3 tips voor meer (brand)veiligheid op het werk.

Zorg voor brandmeldinstallaties

Een van de eerste tips voor een brandveilige werkomgeving is het zorgen voor brandmeldinstallaties, wellicht ook bekend onder de noemer BMI. Van brandmeldinstallaties is bekend dat ze levens redden en schade beperken. Bij slechts een klein beetje rook worden de mensen in het pand al gewaarschuwd. Na zo’n automatische melding kan de interne organisatie snel overgaan tot handelen, denk hierbij aan de Bhv’ers. Dit doen zij door de melding te controleren, de oorzaak ervan weg te nemen, actie te ondernemen en het gebouw te ontruimen volgens het ontruimingsplan. Hiervoor is het natuurlijk belangrijk om een goede bhv training te hebben gevolgd.

Zorg voor een calamiteitenplan

Een andere tip waarmee een (brand)veilige omgeving op het werk gecreëerd kan worden, is het zorgen voor een calamiteitenplan, welke voortkomt uit de Risico Inventarisatie en Risico Evaluatie, ook wel RI&E. In gevallen van brand of een bommelding, of in situaties waarbij er explosiegevaar is, is het van belang om het pand zo snel mogelijk te ontruimen en de juiste instanties te waarschuwen. Het hebben van zo’n noodprotocol is dan ook voor iedere organisatie verplicht. De Risico Inventarisatie en Risico Evaluatie betreft een lijst met daarop alle risico’s met betrekking tot veiligheid en gezondheid in een bedrijf, en tevens een plan voor het oplossen dan wel terugdringen van deze risico’s.

Zorg voor een beheerder

Onze laatste tip heeft te maken met bovenstaande tips, namelijk een werknemer aanstellen die de brandmeld- en ontruimingsinstallaties beheert en onderhoudt. Sterker nog, bedrijven met genoemde installaties zijn eigenlijk verplicht daarvoor iemand verantwoordelijk te stellen. Door zo iemand – dat kan bijvoorbeeld een BHV’er zijn – een zogenaamde BBMI-cursus te laten volgen, weet hij of zij hoe de brandmeldinstallatie te beheren, hoe het onderhoud geregeld moet zijn en is hij of zij aanspreekpunt voor de brandweer bij calamiteiten. Daarnaast moet hij of zij ervoor zorgen dat er geen valse meldingen plaatsvinden, zodat er geen onnodige paniek ontstaat en dat de brandweer ook niet onnodig uitrukt.

Leave A Reply