4 veiligheidseisen waar een stoomketel aan moet voldoen

0

Een stoomketel kan gebruikt worden voor meerdere doeleinden. Stoomketels worden trouwens ook wel stoomgeneratoren genoemd. Zo is het gebruik van stoomgeneratoren een onderdeel van het opwekken van elektriciteit. In dat geval wordt een stoomketel gebruikt om mechanische energie om te zetten. Maar de ketels worden voor meer doeleinden gebruikt. Zo worden ze ook gebruikt voor drogen, procesverwarming, sterilisatie en luchtbevochtiging. Onmisbaar binnen veel processen dus! Maar voor een stoomketel gebruikt kan worden moet hij aan allerlei veiligheidseisen voldoen om de veiligheid van de omgeving en de mensen die met de ketels werken te kunnen garanderen. Welke veiligheidseisen dat precies zijn lees je in dit artikel.

1. Richtlijnen voor drukapparatuur

Allereerst is het zo dat een gebruiker van een stoomketel rekening moet houden met de Warenwet, die zegt dat er bepaalde richtlijnen zijn voor drukapparatuur die betrekking hebben op een stoomketel als product op zich. Zo zijn er eisen die gesteld worden aan het ontwerp van de ketel, documentatie die bijgeleverd moet worden en een risicoanalyse die gedaan moet worden om na te gaan welke gevaren er bestaan bij het gebruik van dergelijke drukapparatuur.

2. De Arbowet

Verder is het zo dat de Arbowet een belangrijke rol speelt bij stoomketels, omdat de ketels bediend moeten worden door personeel. Een ongeluk binnen de industrie zit in een klein hoekje, maar de Arbowet gaat vooral over het feit dat het bedienend personeel een degelijke training moet hebben gehad over hoe om te gaan met een stoomketel en hoe deze op een veilige manier te bedienen.

3. Uitstoot van de stoomketel

Niet alleen zijn er veiligheidseisen wat betreft de mensen die omgaan met stoomketels of de apparatuur zelf. Ook zijn er eisen op het gebied van milieu. Dit was vroeger nog niet het geval, maar tegenwoordig is er (gelukkig) veel meer aandacht voor problematiek met betrekking tot het milieu. Zo wordt er gekeken naar de eventuele uitstoot van milieubelastende gassen door de stoomketel. Dit moet binnen bepaalde grenzen zijn. Net als bij auto’s dus eigenlijk.

4. Periodieke keuring

Ten slotte moet een stoomketel periodiek gekeurd worden om veiligheid te kunnen garanderen. Ook bij deze periodieke keuring worden bepaalde milieuaspecten meegenomen waar de stoomketel van invloed op kan zijn. Deze periodieke keuring klinkt misschien als de zoveelste controle en dus misschien een beetje overdreven, maar aan al deze eisen moet je hebben voldaan wil je aanspraak kunnen maken op zaken als schadevergoeding.

Je kunt dus niet zomaar een stoomketel produceren, daar komt heel wat bij kijken!

Blogbeheerder van Werkveiligheidswijzer

Leave A Reply