Is een heftruckcertificaat verplicht?

0

Ben je werkgever van een bedrijf en werken je werknemers dagelijks met heftrucks, dan is het vaak voor velen nog onzeker in hoeverre het noodzakelijk en verplicht is om een heftruck opleiding te volgen om zo een heftruckcertificaat te behalen. Zo kun je als werkgever een veilige werkvloer garanderen. Je kunt in de tekst hieronder nagaan in hoeverre het verplicht is of niet om een heftruckcertificaat te halen.

De Arbowet en heftrucks

De Arbowet (arbeidsomstandighedenwet) kan omschreven worden als een wet die zich richt op werkgevers en werknemers. Deze wet heeft als doel het bevorderen van de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers. De Arbowet stimuleert ook zelfstandigheid onder ondernemers. De Arbowet geeft aan dat werkgevers verplicht zijn om voor optimale werkomstandigheden te zorgen, waaronder scholing voor werknemers. Middels scholing kan de veiligheid op de werkvloer flink worden verbeterd, aangezien bestuurders van heftrucks goed en actueel opgeleid worden voordat ze een heftruck gaan bedienen. Na het behalen van een heftruck certificaat kunnen werknemers aantonen dat ze over de juiste kwalificaties, kennis en ervaring beschikken om een heftruck te opereren.

Zaken waar een heftruck opleiding aan moet voldoen

Er zijn diverse punten die tijdens een goede heftruckopleiding behandeld worden. Personen die een certificaat behalen weten dus zeker dat ze over de juiste kennis en vaardigheden beschikken na het succesvol afronden van de opleiding. Denk niet alleen aan de veiligheid en aan de huidige wetgeving en regelgeving omtrent heftrucks, maar ook aan zaken als besturing en bediening en onderhoud. Het is belangrijk dat de juiste kennis wordt aangeleerd en dat er voldoende ervaring opgedaan wordt. Zo kunnen bedrijfsongevallen het beste worden voorkomen. Tijdens een arbeidsinspectie wordt gecontroleerd of zowel werknemer als werkgever zich aan de Arbowet houdt. Hier komt nog bij dat het verzekeringstechnisch verplicht is om een verzekering af te sluiten voor motorrijtuigen.

En dus, certificaat nodig of niet?

In principe is het behalen van een heftruck certificaat niet verplicht volgens de Nederlandse wet- en regelgeving en de Arbowet, maar wat wel een officiële verplichting is in Nederland is scholing om te leren hoe veilig te werken en om te gaan met heftrucks. Voor jou als ondernemer is het namelijk verplicht om te zorgen dat de werkvloer veilig is, vooral als er gewerkt wordt met heftrucks. Neem een kijkje bij The Knowledge als je het volgen van een heftruck opleiding overweegt.

Blogbeheerder van Werkveiligheidswijzer

Leave A Reply