Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid anno 2020? Lees het hier

0

Veiligheid, privacy en criminaliteit zijn belangrijke thema’s in de maatschappij. In de belangrijkste plannen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor 2020 staat dat ze er hard aan werken om een aantal aspecten van het dagelijks leven veiliger te maken. Dat betreft vooral de digitale omgeving. Cyberveiligheid is van steeds groter belang voor zowel bedrijven als particulieren. Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid anno 2020? Wat zijn de belangrijke thema’s  en welke nieuwe regels komen er om de veiligheid te waarborgen?

Digitale veiligheid

Zoals gezegd: cyberveiligheid is echt een speerpunt. In het jaar 2020 zijn we meer dan ooit digitaal. Dat biedt veel kansen en mogelijkheden, maar ook veel risico’s. Als de oude vertrouwde documentenkast plaatsmaakt voor een online archief, nemen de mogelijkheden om misbruik te maken ook toe. Cybercriminaliteit is een serieus risico voor bedrijven, maar ook voor de maatschappij in zijn totaliteit.Alle belangrijke systemen zijn inmiddels digitaal. Er wordt dan extra in geïnvesteerd in vormen van digitale veiligheid. Ook komen er speciale cybersancties, die opgelegd kunnen worden aan mensen die zich schuldig maken aan digitale misdrijven.

Veiligheid op de werkvloer

In 2020 zijn de regels rondom veiligheid op de werkvloer op bepaalde vlakken aangescherpt. Digitale veiligheid en vooral privacy zijn hier erg belangrijk. Dat hangt ook samen met een aantal energiebesparende maatregelen. Om een klein voorbeeld te noemen: bedrijven zijn met ingang van 1 juli 2020 verplicht om over te stappen op ledverlichting. Dat besluit heeft impact op het milieu – ledlampen zijn een stuk zuiniger – maar ook op de veiligheid. Ledlampen worden veel minder heet, en zijn minder risicovol in het gebruik.

Recht voor iedereen

Een van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid is dat er structureel geïnvesteerd gaat worden in rechtbanken en rechtspraak. Iedereen moet toegang hebben tot begrijpelijke informatie over het recht en er moet ook voldoende capaciteit zijn om de vraag van de samenleving op te vangen. Daaraan schort het nu soms en dat is een probleem waar in toenemende mate aandacht aan wordt besteed. Extra geld voor rechtbanken en nieuwe pakketten voor rechtshulp moeten ervoor gaan zorgen dat het recht in Nederland beter toegankelijk en beter begrijpelijk wordt voor iedereen.

Veiligheid in 2020: een belangrijk thema

Op maatschappelijk vlak is veiligheid een breed thema, maar er zijn duidelijk een aantal speerpunten te herkennen waar anno 2020 op wordt ingezet. Digitale veiligheid en bereikbaarheid zijn daarvan de belangrijkste.

Blogbeheerder van Werkveiligheidswijzer

Leave A Reply