Wat doet een brandwacht?

0

Een brandwacht is verantwoordelijk voor de diverse werkzaamheden die te maken hebben met preventie en risicobeperking. Hij is verantwoordelijk voor de veiligheid van derden.Dat betekent het toezien op de algemene veiligheid in een werkomgeving en toezicht houden op de naleving van de veiligheidseisen. Door het toezicht houden, voorkomt de brandwacht dat er ongelukken gebeuren. 

Over het algemeen worden brandwachten ingezet voor:

  • Controle vergunningen
  • Controle juiste beschermingsmiddelen
  • Controle op persoonlijke bescherming
  • Controle naleving eisen en procedures
  • Bestrijding van beginnende branden
  • Verrichten van gas- en zuurstofmeting

Preventie is belangrijk

Een brandwacht kan ook preventief worden ingezet om eventuele branden te voorkomen.Dat gevaar schuilt bijvoorbeeld in lege gebouwen, waar brand gesticht kan worden.  De brandwacht is dan verantwoordelijk voor het beheren van deze panden. Maar ook binnen de industrie wordt vaak een beroep gedaan op de brandwacht. De vaak grote bedrijfsterreinen met installaties kunnen een potentieel gevaar opleveren door ontvlambare en explosieve goederen. Zo vind je vaak brandwachten in de petrochemische sector waar met complexe installaties gewerkt wordt. De brandwacht weet exact hoe te handelen bij calamiteiten. Zo zorgt hij voor een veiligere werkplek.

Wanneer brandwacht inzetten?

In Nederland hebben bedrijven de wettelijke verplichting om een brandwacht in te zetten als er een verhoogd risico op brand is. Dat kan heel simpel gezegd al als de brandmelder-, sprinkler- of blusinstallatie niet functioneert, in onderhoud is of als deze dreigt uit te vallen. De gemeente of de verzekeraar kan dan aanvullende eisen stellen met betrekking tot de veiligheid. Maar het is ook verplicht als een bedrijf werkt met hitte of vuur, hetgeen voorkomt bij lassen, smelten of branden. In de bouw worden brandwachten ingezet tijdens verbouwingen of als de brandveiligheid van vuilnisbakken en afvalcontainers gecontroleerd moeten worden. Er worden verder ook brandwachten en brandwachtbeveiligers ingezet bij speciale evenementen ter controle van de brandveiligheid. Denk daarbij aan grootschalige festivals maar ook bij theatervoorstellingen of in studio’s. 

De werkzaamheden

De brandwacht is gemachtigd om werknemer en bezoekers te controleren op de juiste papieren en vergunningen en of ze volgens de juiste veiligheidseisen aan het werk zijn. Verder kan een brandwacht de verantwoording hebben voor het uitvoeren van gasmetingen of andere metingen die betrekking hebben op de algemene veiligheid van mensen.

Het beroep brandwacht kent dus veel variaties. In sommige gevallen werken ze uit hoofde van een beveiligingsmedewerker, die installaties en zaken zal controleren om branden te voorkomen. De brandwacht/beveiligingsmedewerker loopt dan een brandronde, hetgeen vaak gecombineerd wordt met de algehele sluitingsronde.

De eisen

Een vakkundig brandwacht voldoet aan de strengste opleidingseisen. Hij beschikt over alle noodzakelijk certificaten en diploma’s om z’n taken op hoog niveau te kunnen uitvoeren.

Er zijn verschillende cursussen die opleiden tot brandwacht. Een brandwacht draagt een grote verantwoordelijkheid. Als de omgevingsdienst, gemeente of brandweer je verplicht om een brandwacht te gaan inzetten, dan kun je terecht bij brandwachthuren.nl. Zij beschikken over gediplomeerde brandwachten en deskundigen die alles weten over brandveiligheid.

Zij garanderen een veilige (werk)plek, waarin iedereen zich prettig voelt.

Leave A Reply