10 maatregelen voor veilig werken in de procestechniek

0

Werken in de procestechniek, betekent werken met machines en materialen. Soms betekent het ook werken met hoge temperaturen of chemicaliën. Ieder productieproces kent zijn eigen veiligheidsrisico’s. De procestechniek omvat namelijk een breed scala aan activiteiten; van de productie van voedsel tot olieraffinage en chemische productie. Er is dan ook niet één set van beste veiligheidspraktijken die overal van toepassing is. 

Veiligheidsrisico’s in de procestechniek

Globaal gezien zijn dit de meest voorkomende veiligheidsrisico’s in de procestechniek: 

 • Gevaren in verband met procesapparatuur, zoals ketels, drukvaten en chemische reactoren.
 • Gevaren in verband met proceschemicaliën, zoals giftige, ontvlambare of explosieve stoffen.
 • Gevaren in verband met procesactiviteiten, zoals reiniging, onderhoud en reparatie.
 • Gevaren in verband met noodsituaties in het proces, zoals brand, vastlopende machines en gemorste chemicaliën.

Veiligheidsmaatregelen

Om ongevallen en verwondingen te helpen voorkomen, is het allereerst belangrijk dat werknemers en werkgevers in de procestechniek zich bewust zijn van deze gevaren en voorzorgsmaatregelen nemen om ze te vermijden. 

10 veiligheidsmaatregelen die kunnen worden genomen zijn:

 1. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, veiligheidsbrillen en veiligheidsschoenen;
 2. Regelmatig risico-inventarisaties houden, waarbij het team medewerkers ook zelf aan de slag gaat om om mogelijke gevaren te identificeren en te corrigeren. Zorg ervoor dat medewerkers proactief aan de slag gaan met veiligheid. Inventariseer en beoordeel de risico’s;
 3. Maak het laagdrempelig voor medewerkers om veiligheidsrisico’s te melden en houd dossiers bij van gemelde risico’s;
 4. Zorg dat medewerkers elkaar aanspreken op het niet naleven van veiligheidsinstructies. Het knoeien met veiligheidsmaatregelen is regelmatig de oorzaak van ongevallen. Ziet een medewerker dat gebeuren? Probeer een cultuur te creëren in het bedrijf waarin medewerkers zich veilig voelen om dit soort zaken te melden;
 5. Schrijf een risicoplan of noodplan. Hoe ga je handelen in bepaalde situaties? 
 6. Maak daar ook protocollen van en zorg dat iedere medewerker deze kent;
 7. Wat kun je doen om veiligheidsissues te voorkomen? Brand- en explosiegevaar kan worden aangepakt met verschillende maatregelen, waaronder programma’s voor procesveiligheidsbeheer (PSM), branddetectie- en -onderdrukkingssystemen en systemen voor secundaire insluiting. Gevaren van het vrijkomen van giftige stoffen kunnen worden aangepakt door het gebruik van veiligheidskleppen, geschikte opslag- en verwerkingsprocedures en ventilatiesystemen. Zorg ervoor dat technisch gezien risico’s worden verkleind;
 8. Zorg er dus voor dat risicobeheersmaatregelen juist worden geïmplementeerd en toegepast in het bedrijf;
 9. Zorg dat medewerkers goed opgeleid zijn op het gebied van veiligheid;
 10. Laat regelmatig inspecties uitvoeren. Laat machines en apparatuur regelmatig controleren. Maar zorg niet alleen voor inspecties op technische zaken, kijk ook naar verbetering in arbo-omstandigheden. 

Door deze beste praktijken te volgen, kunnen bedrijven in de procestechniek een veilige werkomgeving creëren en de kans op ongevallen en verwondingen verminderen.

Menselijke factor

De meest voorkomende oorzaak van ongevallen en verwondingen in de procestechniek is een menselijke fout. Heb je niet de juiste persoon op de juiste plek staan, of medewerkers die niet voldoende opleiding hebben gehad? Dan heb je de belangrijke ingrediënten in huis om veiligheidsissues te creëren. Natuurlijk voorkom je dat liever. Zorg dat je goed personeel werft. Voor vacatures in de procestechniek kan Procestechniek.nl je daarbij helpen. 

Blogbeheerder van Werkveiligheidswijzer

Leave A Reply