Het verschil tussen CNC verspanen en conventioneel verspanen

0

Grote kans dat je nog nooit hebt gehoord van verspanen. Het is een algemeen woord dat staat voor het bewerken van materiaal door machines of met de hand waardoor er spanen van het basisproduct worden verwijderd. Het idee van verspanen is dat het bewuste product kleiner wordt en daardoor blijvend van vorm verandert. De massa en het gewicht van het basisproduct nemen daardoor af. Voor verschillende processen kan dit waardevol zijn. Nu heb je alleen ook nog verschillende manieren van verspanen. Die lichten we hieronder toe.

Voorbeeld verspanen

Voordat we het verschil beschrijven tussen CNC verspanen en conventioneel verspanen is het goed om eerst nog een betere indruk te krijgen van hoe verspanen in de praktijk kan worden toegepast. Een heel duidelijk voorbeeld is het voorbeeld van een timmerman die met een schaaf spanen van een deur af schaaft om de deur passend te maken in een kozijn. De deur verandert hiermee lichtelijk in gewicht, maar vooral van vorm waardoor de deur wel passend wordt voor de doeleinden. Belangrijk voor de timmerman is het dus dat hij niet te veel van de deur af schaaft, want dit proces kan moeilijk omgekeerd worden.

Conventioneel verspanen

Binnen de techniek of industriële werkomgeving worden verschillende verspanende technieken gebruikt. Een deel hiervan valt onder het conventioneel verspanen. Je kunt hierbij denken aan boren als bewerkingstechniek. Dit is een verspanende techniek. Maar bijvoorbeeld ook wanneer iets op maat gemaakt moet worden en men gebruik maakt van zagen of schaven en vijlen. Daarnaast behoren draaien, frezen, kotteren, honen, steken, tappen en gutsen tot verspanende bewerking. Dat zijn allemaal varianten die in principe onder het conventioneel verspanen vallen.

CNC verspanen

Dan is er nog een andere vorm van verspanen. Zogeheten CNC verspanen. Dit staat voor Computer Numerical Control. CNC verspanen wordt vaak gebruikt voor twee speciale technieken binnen het verspanen. Namelijk draaien en frezen. Draaien wordt gedaan op een draaibank en frezen op een freesbank. Met deze verspanende bewerkingen kan de vorm van basismateriaal in sterke mate worden gewijzigd. Dat kan op de conventionele manier gebeuren, maar het gebeurt vaak op de computergestuurde manier zodat alles geautomatiseerd kan verlopen. Dat betekent vaak tijdswinst en het is vaak een stuk minder arbeidsintensief. Je kunt je voorstellen hoe prettig en snel het werkt met computergestuurde machines.

Verspanen is dus een onmisbare techniek voor veel verschillende werkvormen. Computergestuurd of conventioneel, voor veel industrieën is het onmisbaar.

Blogbeheerder van Werkveiligheidswijzer

Leave A Reply