Hoe creëer je een veilige industriële werkomgeving?

0

Veilig en gezond werken is natuurlijk altijd belangrijk, of je nu een kantoorbaan hebt of in de bouw werkt. In een industriële werkomgeving heb je vaak echter te maken met bijzondere veiligheidsrisico’s die in andere werksituaties niet voorkomen. Machineveiligheid, explosiegevaar en het werken met schadelijke stoffen vragen om een nauwkeurig beheer. Hoe zorg je voor een veilige industriële werkplek?

Machineveiligheid

Machines zijn bij uitstek een risico op de industriële werkplek. Er kunnen door verschillende oorzaken problemen ontstaan bij het gebruik van een machine, bijvoorbeeld door een defect na uitblijven van een controle of door onzorgvuldige bediening. Het is dan ook essentieel dat er verantwoord wordt omgegaan met deze apparaten om de veiligheid van de werkplek en medewerkers te kunnen garanderen.

Om de risico’s rondom machineveiligheid zo veel mogelijk te beperken, dienen de machines een CE-keurmerk te hebben. Ook helpt het om ter aanvulling bepaalde afschermingen te plaatsen of een speciale bedieningsmethode mogelijk te maken, zodat de veiligheidsrisico’s worden verkleind. Tot slot moeten medewerkers die werkzaamheden met de machines uitvoeren altijd worden voorzien van uitgebreide uitleg en voorlichting.

Brand- en explosiegevaar

Naast machineveiligheid is er in veel industriële werkomgevingen sprake van verhoogd brand- en/of explosiegevaar. Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen, dus onderzoek bij welk gebruik het risico op brand of explosie minimaal is. Mocht er toch brand ontstaan of een explosie plaatsvinden, dan zijn er op diverse maatregelen die de risico’s op gevaar zo veel mogelijk kunnen inperken. Denk aan het plaatsen van betrouwbare brandmeldingsapparatuur, het plaatsen van brandbestrijdingsmiddelen en brandveilige deuren. Ook hier geldt dat goede voorlichting van medewerkers essentieel is in het beheersen van de situatie.

Schadelijke stoffen

In de industriële werkomgeving wordt vaak gewerkt met schadelijke stoffen. Om de risico’s zo veel mogelijk te beperken zijn er een aantal handige methoden. Die methoden hebben zowel betrekking op het werken met schadelijke stoffen als de opslag ervan:

  • Kies, als je meerdere mogelijkheden hebt, voor de minst schadelijke stof
  • Zorg voor uitstekende ventilatie op de plek waar schadelijke stoffen of dampen vrijkomen. Dat kan met bijvoorbeeld afzuigarmen of afzuigmeubels.
  • Voor afzuiging van lasrook of lasdamp zijn er speciale afzuigsystemen die de risico’s op schade beperken
  • Veilige kasten voor het opslaan van zuren. Ook zijn er speciale regelsystemen en alarmsystemen om de veiligheid rondom zuuropslag te maximaliseren.

Elektriciteit

Op vrijwel elke industriële werkplek heb je te maken met elektrische installaties. Het garanderen van de veiligheid begint al bij de inrichting van de werkplek en het aanleggen van deze installaties. Door hier al voor zo veilig mogelijke oplossingen te kiezen, beperk je de risico’s op ongelukken al aanzienlijk. Schakel dan ook een deskundige in voor de aanleg van de elektrische installaties en laat, eenmaal geïnstalleerd, de werkzaamheden enkel uitvoeren door bevoegde medewerkers die beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden.

Overige tips

Naast deze specifieke tips per risicobron zijn er een aantal, meer algemene tips die voor elk industrieel bedrijf en alle risicobronnen gelden.

  • Goede voorlichting. Hoe beter medewerkers voorgelicht zijn over het werken met machines, elektrische installaties en schadelijke stoffen, de risico’s en hoe deze te beheersen, des te hoger de veiligheid.
  • Tijdige, uitgebreide controles. Door machines en systemen periodiek te controleren op veiligheid en goede werking, worden vele ongelukken voorkomen. Inspectie van de apparaten in een industriële werkomgeving is essentieel.
  • Ventilatie. Goede ventilatie van de werkplek is cruciaal voor de veiligheid. Niet alleen is het van belang voor de werking van systemen, maar het binnenklimaat heeft ook effect op de gezondheid van medewerkers.
  • Vluchtwegen en nooduitgangen. Het klinkt misschien vanzelfsprekend, maar toch wordt hier niet altijd direct over nagedacht. Vluchtwegen en goed bereikbare nooduitgangen zijn essentieel voor de veiligheid en kunnen in risicosituaties het verschil maken. Zorg ervoor dat vluchtwegen en nooduitgangen beschikbaar zijn en dat medewerkers hiervan op de hoogte zijn, zodat ze weten hoe te werk te gaan in geval van nood.
  • Eerste hulp. Bij kleinere ongevallen is het belangrijk dat er op de werkplek een eerste hulppost aanwezig is met de juiste benodigdheden en instructies voor handelen na een ongeluk. Het is niet alleen van belang dat de post aanwezig is, de medewerkers moeten ook weten hoe ze moeten handelen in een ongevalssituatie.

Vanuit de Arbowet zijn veel van eerdergenoemde zaken wettelijk vastgelegd. Afhankelijk van de werkplek en de risico’s zijn bedrijven soms verplicht aan bepaalde wet- en regelgeving te voldoen. In een document van Arbokennisnet.nl vind je een handig overzicht van normen die raken aan de werkplekinrichting van industriële werkplekken.

Dit artikel werd je aangeboden door Van Andel Techniek, specialist in afzuigsystemen en afzuigtechniek.

Blogbeheerder van Werkveiligheidswijzer

Leave A Reply