Wat is circulair slopen?

0

Circulair slopen is sloopwerken waarbij herbruikbare materialen worden vrijgemaakt om weer te kunnen gebruiken als grondstoffen. Door het remonteren, demonteren, ontmantelen en slopen komen er grondstoffen vrij en kunnen op een hoogwaardige manier bij nieuwbouw- en renovatieprojecten worden toegepast. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan betonpuin, dakpannen, systeemwanden- en plafonds, tapijttegels, sanitaire voorzieningen, deuren en kozijnen, planken, hout en noem maar op. Circulair slopen wordt ook wel eens amoveren genoemd. Zo is een specialist in amoveren inschakelen bij een sloopproject een goede optie als je duurzaamheid hoog in het vaandel hebt staan.

Hoe zit het met circulair slopen?

Slopen is veel meer dan het afvoeren of creëren van een berg puin. Het wordt gezien als het winnen van herbruikbare grondstoffen en materialen. Vanaf de aanvraag worden er door het sloopbedrijf de materialen in kaart gebracht door in inventarisatie op locatie. Er wordt vervolgens een plan gemaakt wat er mogelijk is met de vrijkomende reststoffen en materialen. De waarde van al dit materiaal wordt verwerkt in de milieuscore en de kostprijs. Van belang is dat er genoeg tijd vrijkomt om alle materialen af te zetten. Dan heb je de kans op de hoogste milieuwinst en heb je kans op de laagste kostprijs. Door de fase van voorbereiding goed te benutten, kunnen er duurzamere keuzes worden gemaakt. Door al het sloopmateriaal te hergebruiken nabij de slooplocatie wordt het duurzame effect van circulair slopen nog groter. Zoek jij een bedrijf dat is gespecialiseerd in circulair slopen? Informeer eens op Bergevoet.nl naar de mogelijkheden.

Waarom zou je circulair slopen?

De circulaire economie wordt steeds belangrijker in de wereld. Dat komt doordat grondstoffen schaars dreigen te worden en een tekort aan grondstof is onontkoombaar. Het maatschappelijke besef dat er beter voor het milieu moet worden gezorgd en het stijgen van de stortkosten, benadrukt het belang van hoogwaardige hergebruik bij het slopen. Circulair slopen is dan ook belangrijk. Puin wordt hergebruikt en wordt gebroken en sloophout wordt verwerkt door een plaatmateriaal. Ook voor andere materialen zoals metalen, kunststoffen en steen zijn er genoeg mogelijkheden. Het streven naar een circulaire economie en circulair slopen is naar een duurzame maatschappij en iedere dag de verantwoordelijkheid nemen in de werkzaamheden. Dit allemaal met het oog op de volgende generatie en de wereld beter achterlaten.

Blogbeheerder van Werkveiligheidswijzer

Leave A Reply