Wat is NEN 2580-meetcertificaat?

0

In Nederland wordt voor het bepalen van inhouden en vloeroppervlakten van gebouwen de norm NEN 2580 gehanteerd. Deze norm is niet wettelijk bepaald, maar er zijn vrijwillige afspraken gemaakt tussen partijen over proces, dienst of product. De NEN 2580 bevat bepalingsmethoden en afspraken en heeft als doel een oppervlaktebepaling te maken zonder dat er verwarring kan ontstaan. Alle metingen van een NEN 2580 meting vind je in een document. Het kan zijn dat een wet verwijst naar de norm. Het Bouwbesluit 2012 verwijst bijvoorbeeld naar de NEN 2580 norm. De verwijzingen van het Bouwbesluit naar de norm maken het belangrijk om interpretatieverschillen over te bepalen inhouden en oppervlakten te voorkomen.

Het NEN 2580 meetcertificaat

Een specialist bepaalt de oppervlakten volgens de methoden beschreven in de NEN 2580:2007. De inhouden en oppervlakten van gebouwen, bepalingsmethoden, definities en termen. Ook wordt er door de NEN specialist meetcertificaten en meetstaten van vastgoed volgens de NTA 2581 gemaakt. Je kunt in principe het NEN 2580 meetcertificaat zien als een samenvatting van achterliggende berekeningen van oppervlakten.

De inhoud en oppervlakten spelen een belangrijke rol

Inhouden en oppervlakten spelen een belangrijke rol bij vastgoed. Worden de vierkante meters verkeerd geïnterpreteerd, dan kan dit veel geld kosten en grote gevolgen hebben. Daarom is de NEN 2580 norm ontwikkeld voor de eenduidige bepaling van inhouden en oppervlakten van gebouwen. Je vindt in deze norm de uit te voeren berekeningen. Bij iedere normale bouwaanvraag is een berekening van oppervlakte nodig. Het gaat om de verhouding bruto oppervlakte, verblijfsgebieden en gebruiksoppervlak. De oppervlakten vermeld in het meetrapport zijn vaak het verhuurbaar vloeroppervlak, het netto vloeroppervlak en het bruto vloeroppervlak. De manier van meten wordt bepaald door het soort oppervlak. Wil de specialist een meetstaat maken, dan moet er eerst duidelijkheid zijn over welke oppervlakten de meetstaat moet hebben.

Verhuurbare, netto en bruto vloeroppervlak

Ieder oppervlak vraagt om een andere wijze van meten. Het verhuurbare oppervlak van een ruimte is het oppervlak, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructie. Het netto vloeroppervlak is het oppervlak, gemeten op vloerniveau, tussen begrenzende opgaande scheidingsconstructies van aparte ruimtes. En het bruto vloeroppervlak is de ruimte, gemeten op vloerniveau, langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructie van de ruimte.

Blogbeheerder van Werkveiligheidswijzer

Leave A Reply