Veiligheid op de bouwplaats: 5 tips

0

Veiligheid op het werk is voor elke sector van belang. Je wilt immers dat medewerkers geen gevaar lopen tijdens het werk dat zij doen. Sommige sectoren vragen meer aandacht om de veiligheid van werknemers te garanderen dan andere sectoren. Zo is de bouw een sector waarin veiligheid een nog grotere uitdaging is vanwege de aard van de werkzaamheden. We geven je in dit artikel tips om te zorgen voor veiligheid op de bouwplaats.

1. Maak veilig werken bespreekbaar

Het klinkt misschien als een open deur, maar wanneer je veilig wilt bouwen begint dat bij het feit dat iedereen op de hoogte is van wat veilig werken precies inhoudt en hoeveel waarde er binnen een bedrijf en op de bouwplaats aan veiligheid wordt gehecht. Om ervoor te zorgen dat iedereen rekening houdt met de veiligheid van zichzelf en van anderen is het nodig dat iedereen het er met elkaar over heeft.

2. Zorg voor duidelijke regels

Wanneer je als aannemersbedrijf wilt zorgen voor een veilige bouwplaats, dan is het zaak dat je als bedrijf duidelijke regels hanteert op het gebied van veiligheid. Die moeten bovenal begrijpelijk zijn en geen ruimte laten voor enige interpretatie. Die regels kunnen heel goed opgesteld worden op basis van de ervaring die er op de werkvloer al is met bepaalde zaken.

3. Maak gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Zeker binnen de bouw is het heel belangrijk dat iedereen zijn persoonlijke beschermingsmiddelen draagt. Elke sector of specifieke omgeving kan vragen om andere beschermingsmiddelen, maar belangrijk zijn ze altijd als het gaat om veiligheid. Zorg er dus voor dat iedere werknemer beschermd is bij situaties die daarom vragen. Denk aan werkomgevingen waarbij medewerkers te maken hebben met lawaai, stof, fel licht of bijvoorbeeld gasvorming.

4. Zorg voor een opgeruimde werkomgeving

Zeker op de bouwplaats is het van groot belang dat er sprake is van een opgeruimde werkomgeving. Wanneer er onnodig veel rommel op de werkvloer ligt, werkt dit ongelukken in de hand. Het grootste deel van de ongelukken wordt niet voor niets veroorzaakt door struikelen of vallen. Iets wat sneller gebeurt wanneer er veel spullen op de werkvloer liggen.

5. Zorg voor voldoende rust

Vermoeide mensen maken sneller en vaker fouten. Dat kan op de bouwplaats grote gevolgen hebben. Zorg er daarom voor dat iedereen voldoende rust krijgt en ook op tijd rust neemt. Bepaalde gebreken en risico’s worden veel eerder opgemerkt door uitgeruste werknemers.

Pas je deze tips toe, dan is de veiligheid op de bouwplaats stukken groter!

Blogbeheerder van Werkveiligheidswijzer

Leave A Reply