Alles over een veilige installatie van zonnepanelen!

0

Steeds vaker schaffen mensen zonnepanelen aan vanwege de duurzame en financiële voordelen. Het zelf installeren van deze panelen is echter niet zo eenvoudig als het lijkt. Dit heeft er vooral mee te maken dat je moet zorgen voor een goede brand- en bliksembeveiliging en dat je bovendien een optimaal rendement uit de zonnepanelen wil halen. Een goede en zorgvuldige plaatsing is hiervoor cruciaal. In dit artikelen leggen we uit waar je op moet letten wanneer je zonnepanelen op een veilige manier gaat installeren.

Installatie zonnepanelen tip #1 – Zorg voor voldoende ruimte voor

Om de panelen veilig te kunnen installeren is het allereerst belangrijk om voldoende werkruimte te creëren. Meet dus goed op hoeveel panelen je precies kunt plaatsen of laat dit opmeten aan een professional over. Tenminste 1,5 vierkante meter werkruimte per zonnepaneel is vereist op een schuin dak. Wanneer je te veel panelen op een bepaalde ruimte willen plaatsen gaat dit ten koste van een goede installatie. Houd voor een optimaal rendement bij het meten overigens ook rekening met de richting waarin je de panelen gaat plaatsen. Je wilt uiteraard dat ze zoveel mogelijk zon vangen.

Installatie zonnepanelen tip #2 – Indien nodig een extra groep installeren

Controleer voor je de panelen gaat installeren of de meterkast genoeg vermogen heeft. Hebben de zonnepanelen meer dan 600W nodig, installeer dan een extra groep. Schakel uiteraard een professional in indien je zelf niet over voldoende vaardigheden beschikt om dit te doen. Zorg daarbij ook direct voor een elektriciteitsmeter die terug kunt draaien.

Installatie zonnepanelen tip #3 – Overspanningsbeveiliging aanbrengen

Het is heel erg belangrijk om bij het installeren van zonnepanelen de juiste overspanningsbeveiliging aan te brengen. Zo voorkom je directe en indirecte overspanning en waarborg je de brandveiligheid. Let goed op dat je het juiste type overspanningsbeveiliging kiest. Wanneer er al bliksembeveiliging aanwezig is, heb je namelijk een ander type nodig. Raadpleeg bij twijfel altijd een expert. Brand wil je immers absoluut voorkomen.

Installatie zonnepanelen tip #4 – Een omvormer installeren

Een omvormer is nodig om de gelijkstroom van de zonnepanelen te kunnen omzetten naar wisselstroom. Het is belangrijk dat deze dichtbij de zonnepanelen geplaatst wordt en dat de solarkabels op een veilige manier naar deze omvormer toelopen. Het aanschaffen van een kabelgoot is daarvoor erg belangrijk; het los laten liggen van kabels is gevaarlijk. Zorg ten slotte ook voor voldoende ventilatie. Zowel de omvormer als de zonnepanelen zelf moeten voldoende ventilatiemogelijkheden hebben. Ontbreekt het hieraan? Dan is er kans op brand doordat de panelen te warm kunnen worden.

Lees ook onze tips om veilig een eigen huis te laten bouwen.

Blogbeheerder van Werkveiligheidswijzer

Leave A Reply