Veilig werken met machines, zo doe je dat!

0

Wanneer er verschillende machines worden gebruikt op de werkvloer, is het belangrijk dat je weet wat de risico’s zijn van het werken met deze machines. Daarnaast is het tevens van belang dat het duidelijk is hoe je met deze machines te werk gaat. In dit artikel vertellen we je meer over hoe veilig te werken met machines.

Voorbereiding op het gebruik

Voordat de machine wordt ingezet voor het werkproces, is het belangrijk om alle risico’s te onderzoeken. Dit kan alvorens of net na de aanschaffing al gebeuren. Welke risico’s brengt het gebruiken van de machine met zich mee op de werkvloer? Iedere werkplek is uniek en heeft eigen werkprocessen. Voldoet de gekochte machine aan alle veiligheidseisen en welke plek krijgt het? Indien er definitief is gekozen voor de machine, is het belangrijk om de machine uitgebreid te testen en alle instructies door te nemen. Deze instructies moeten met name goed worden doorgelezen door de werknemers welke daadwerkelijk gebruik gaan maken van de machine.

Goede inlichting

Heeft het bedrijf een werkruimte waar de werknemers met machines, zoals een spuitgietmachine, werken? Dan is het van belang om op de hoogte te zijn van de risico’s voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Niet alleen jij, maar ook de werknemers moeten goed worden geïnformeerd over de juiste maatregelen. Zo worden risico’s verminderd. Denk bijvoorbeeld aan het gebruiken van veiligheidsschermen of het dragen van beschermende kleding. Onthoud: zowel werkgevers als werknemers zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle veiligheidsregels.

Keuren en onderhouden

Niet alleen de bovenstaande zaken van belang, ook het onderhoud van de machines is enorm belangrijk. Zorg voor goede onderhoudsprocedures waarin wordt opgenomen wanneer de machines moeten worden onderhouden, wie dit doet en hoe dit op een veilige manier kan verlopen.

Bij het onderhouden, repareren en/of schoonmaken van machines is het belangrijk om het dagelijkse werkproces stil te leggen. Het onderhouden en repareren van machines kan namelijk gevaarlijk zijn. Zo kunnen er ongevallen voorvallen wanneer de machine niet goed is uitgeschakeld.

Als laatst is het van belang om de machines regelmatig te keuren. Zo worden onveilige situaties voorkomen. Voor het keuren van machines is een vooraf bedacht plan nodig. Verder is het goed om dagelijks veiligheidschecks uit te voeren waarbij een lijst met concrete veiligheidsaspecten wordt nagelopen. Om dit op een juiste manier uit te voeren moeten de werknemers hiervoor getraind worden, zodat ze bij eventuele risico’s kunnen ingrijpen.

Succes met het veilig inzetten van de machines. Wees voorzichtig!

Blogbeheerder van Werkveiligheidswijzer

Leave A Reply