Veilig werken en verzekerd zijn, hoe zit dit?

0

Wanneer je aan het werk bent, of een onderneming leidt. Wil je natuurlijk zo snel en effectief mogelijk kunnen werken. Toch dient tegelijkertijd ook de veiligheid niet in het gedrang te komen en moet er dus een oogje in het zeil gehouden worden. Een belangrijke kwestie die hiermee gemoeid is draait namelijk om het wel of niet verzekerd zijn als medewerker of als bedrijf. Maar hoe werkt dit precies en aan welke eisen moet je voldoen? Om dit wat overzichtelijker te maken zetten wij een aantal tips en regels voor je op een rijtje.

Veilig werken, protocollen en voorschriften

Allereerst heb je als medewerker en als werkgever de plicht om zo veilig mogelijk te werken. Al dan niet via de Arbo dient dit te worden vastgelegd door middel van veiligheidsprotocollen en/of –voorschriften. In deze voorschriften dient precies uitgelegd te worden op welke manier de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden en met behulp van welke veiligheidsmiddelen om veiligheid op het werk te kunnen garanderen. Een werkgever is verplicht om deze voorschriften ter beschikking te stellen en de middelen hiervoor aan zijn werknemers aan te leveren. De werknemer is tegelijkertijd verplicht om deze voorschriften op te volgen.

Nalatigheid

Gaat er toch iets fout en kan de medewerker of de werknemer onvoldoende aantonen dat hij of zij deze veiligheidsvoorschriften in acht heeft genomen? Dan kan men nalatigheid worden verweten. Daarmee wordt eigenlijk gezegd dat het ongeluk of risico voorkomen had kunnen worden als de werkgever of de werknemer zich aan de afspraken had gehouden. Een voorbeeld hiervan is het niet gebruiken van een veiligheidsbril waarna een medewerker een metaalsplinter in zijn of haar oog krijgt of het niet tijdig APK laten keuren van een bestelauto van de zaak. Een bestelautoverzekering kan bijvoorbeeld in zo’n geval niet langer dekkend bevonden worden tijdens een ongeluk.

Wel of niet verzekerd zijn

Voor het wel of niet verzekerd zijn is het altijd van belang dat de werknemer en werkgever aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs alles hebben gedaan om eventuele veiligheidsrisico’s te voorkomen of te beperken. Indien dit aangetoond kan worden ben je als werknemer of als bedrijf in principe verzekerd. Wanneer blijkt dat dit niet het geval is dan kan de verzekering het schadebedrag niet of slechts gedeeltelijk uit hoeven keren. Deze schadebedragen kunnen ontzettend snel oplopen! Zorg er daarom altijd voor dat je veilig werkt en dat de verzekeringen binnen jouw bedrijf goed geregeld zijn!

We hopen je hiermee iets duidelijker gemaakt te hebben wanneer je wel of niet verzekerd bent onder werktijd. Onthoud daarnaast altijd dat wanneer jij je aan de veiligheidsafspraken houdt er weinig mis kan gaan.

Blogbeheerder van Werkveiligheidswijzer

Leave A Reply