Tips om het risico op brandschade aan je bedrijfsgebouw te verkleinen

0

Wanneer je bedrijf opereert vanuit een bedrijfspand dan zijn er een aantal risico’s op schade waar je rekening mee dient te houden. De bedrijfsactiviteiten bepalen welk risico van toepassing is op jouw bedrijf. Toch kan het geen kwaad om je bewust te zijn van de risico’s die te maken hebben met je bedrijfspand en bijbehorende maatregelen om deze risico’s te verkleinen. Als adviseur op het gebied van zakelijke verzekeringen is BeneVia Verzekeringen dagelijks in de weer met bedrijfsrisico’s. In dit artikel bespreken zij het risico op schade door brand, geven zij een aantal preventietips en wordt aandacht besteed aan de brandverzekering.

Brandstichting

Volgens de Goudse wordt naar schatting ongeveer 20% van de branden veroorzaakt door brandstichting. Bij brandstichting zijn er vaak meerdere brandhaarden, hierdoor levert een brand vaak meer schade op dan bij een ‘gewone’ brand. Wees je bewust van de kwetsbare punten van je bedrijfsgebouw en neem maatregelen tegen brandstichting. Het Verbond van Verzekeraars heeft in samenwerking met MKB-Nederland een ‘checklist brandstichting’ opgesteld.  Zo controleer je snel of je voldoende maatregelen hebt genomen.

Afvalcontainers

Veel bedrijven maken gebruik van afvalcontainers, welke vaak buiten het pand worden geplaatst. Deze containers vormen een risico voor brandstichting. Het is verstandig om gebruik te maken van metalen afvalcontainers die kunnen worden afgesloten. Indien mogelijk, plaats de containers dan binnen. Desgewenst alleen in de nacht. Wanneer je de containers alleen buiten kunt plaatsen, zet ze dan zo ver mogelijk van het bedrijfspand vandaan. Wanneer er toch brand in de containers wordt gesticht kan op deze wijze de vlam niet overslaan op je bedrijfsgebouw.

Andere oorzaken

Versiering

Wanneer je in een bedrijfsgebouw gebruik maakt van versiering, zorg er dan voor dat dit brandvertragende versiering is. Speciale brandvertragende versiering brandt minder eenvoudig dan normale versiering, produceert minder rook en heeft geen druppelvorming in geval van brand. Op de verpakking van de versiering kun je terugvinden of het product deze eigenschappen heeft.

Verwarmingsapparaten

Wanneer je in of rondom het bedrijfsgebouw gebruik maakt van extra verwarmingsapparaten denk dan ook aan het risico op brand. Plaats ze niet in de buurt van brandbare materialen en zorg ervoor dat ze stabiel en veilig staan.

Stekkerdozen en stroomkabels

Het komt vaak voor dat ergens stroomvoorziening gewenst is. Een stekkerdoos of kabelhaspel biedt dan snel oplossing. Dit resulteert vaak in ophopingen van stroomkabels en stekkerdozen met een overbelasting van het elektriciteitssysteem als reëel risico. Voorkom kortsluiting, doorbranding en een groter risico op brand door niet teveel zware apparaten op een stroombron aan te sluiten.

Roken

Veel bedrijven bieden medewerkers de mogelijkheid om te roken. Bijvoorbeeld door een rookruimte in het gebouw of het plaatsen van asbakken. Wanneer jouw bedrijf deze mogelijkheid biedt, maak dan gebruik van vlamdovende afvalbakken / asbakken. Dit zijn speciale asbakken met een metalen deksel. Wanneer in een dergelijke afvalbak of asbak brandvorming is dan wordt de rook door de rand terug de bak in geleid. Door een gebrek aan zuurstof dooft de brand vanzelf.

Brandverzekeringen

Het is ontzettend belangrijk om te zorgen voor een goede brandpreventie om brand in je bedrijfsgebouw te voorkomen. Maar daarnaast willen veel bedrijven het bedrijfsgebouw verzekeren. Zij kiezen er naast brandpreventie ook voor om een brandverzekering af te sluiten.

Een ‘kale brandverzekering’ dekt schade die is ontstaan door brand, ontploffing, blikseminslag en vliegtuigschade. De kale brandpolis kan uitgebreid worden met diverse clausules om zo ook het risico op schade door storm, vandalisme, aanvaring, aanrijding en diefstal (bij sporen van inbraak) te verzekeren.

Een brandverzekering wordt afgesloten om het bedrijfspand te verzekeren, de bedrijfsinventaris of goederen van het bedrijf.

Blogbeheerder van Werkveiligheidswijzer

Leave A Reply