Drukverschil meten, zo doe je dat!

0

Het meten van druk is niet eenvoudig, al is het maar omdat er zoveel verschillende soorten druk zijn om te meten. Met een speciale meter, zoals een druk opnemer krijg je het klusje geklaard. Je moet dan wel weten welke druk je gaat meten. Er zijn twee soorten druk: absolute en relatieve druk. Het verschil is niet altijd voor iedereen duidelijk. We leggen het je hier uit, gevolgd door de verschillende apparaten die je kunt gebruiken om een drukverschil te meten.

Waarom drukverschil meten?

Je wilt druk kunnen meten omdat dit van groot belang is voor de veiligheid en het functioneren van een bepaald apparaat, zoals de CV ketel. Drukverschil moet je meten bij specifieke werkzaamheden met vloeistoffen en gassen. Als je relatieve druk wilt meten kijk je naar het drukverschil ten opzichte van de omgevingsdruk. Dit verschil meet je. Vaak wordt er gekozen om relatieve druk te meten bij diensten en producten die van belang zijn voor de huidige wereld. Denk hierbij aan luchtdruk in gesloten systemen of bij de bepaling van hydraulische druk. Absolute druk meet je aan de hand van een barometer. Absolute druk verwijst naar het absolute nulpunt, een absoluut vacuüm.

Drukverschilsensor

Met een drukverschilsensor maak je gebruik van elektronica om de druk te meten. Deze sensor werkt met diverse vloeistoffen en gassen, zoals water, aardgas en brandstof. De metingen zijn zeer nauwkeurig. Gebruik dit apparaat bijvoorbeeld bij een flowberekening of om het drukverschil over een tankniveau of filter te meten. De sensor kan tegen een stootje en je kunt beide aansluitingen onder druk aansluiten.

Drukverschiltransmitter

Ook met een drukverschiltransmitter kun je het drukverschil van gassen en vloeistoffen nauwkeurig meten. Het apparaat maakt gebruik van MEMS druksensor technologie. Dit zorgt ervoor dat de vloeistof of het gas volledig wordt geïsoleerd van de procesmeting. Er is dus geen kans op vervuiling, waardoor dit proces minder risicovol, uiterst nauwkeurig en herhaalbaar is.

Verschildruktransmitter

Deverschildruktransmitter maakt gebruik van LVDT technologie. Hierdoor kan de transmitter accurate metingen verrichten met een lange termijn specialiteit. De verschildruktransmitter gebruik je voornamelijk wanneer je op zoek bent naar hoge nauwkeurigheid bij lage drukverschillen. Dit apparaat kies je bijvoorbeeld voor het meten van flow door middel van een orifice dankzij het laagst mogelijke meetbereik van 0,5 waterkolom. Voor iedere specifieke klus is er een geschikt apparaat te vinden waarmee je het drukverschil berekent.

Blogbeheerder van Werkveiligheidswijzer

Leave A Reply