Dit zijn de 4 grootste nadelen van aardgas

0

Aardgas is in Nederland de meest gebruikte brandstof. Het wordt gebruikt voor het opwekken van energie, maar ook voor verwarming en in de petrochemische industrie. Maar hoewel aardgas dus enorm veel gebruikt wordt, heeft het gas ook een aantal grote nadelen. Deze nadelen zijn zo groot dat we met z’n allen steeds minder aardgas moeten gaan gebruiken. Maar wat zijn die nadelen dan precies? We zetten de vier grootste nadelen van aardgas voor je op een rijtje.

Nadeel 1: CO2 uitstoot en klimaatverandering

Bij het gebruik van aardgas komt veel CO2 vrij. De verbranding van aardgas is al schoner dan die van bijvoorbeeld kolen of olie, maar nog steeds komen er bij de verbranding van aardgas teveel schadelijk stoffen vrij. Met het oog op de klimaatverandering waar de hele wereld mee te maken krijgt, is het gebruik van aardgas hierdoor niet meer wenselijk. 

Nadeel 2: Het is niet oneindig

De wereldwijd toegankelijke bronnen van aardgas raken langzaam uitgeput. Het is dus niet mogelijk om eeuwig gebruik te blijven maken van aardgas. Op dit tempo zijn de bronnen binnen 60 jaar volledig uitgeput. Dat betekent dat het belangrijk is om zo snel mogelijk een alternatief voor aardgas te gaan gebruiken. Bovendien zijn we, omdat aardgasvelden niet overal liggen, voor ons gas afhankelijk van andere landen. 

Nadeel 3: Winning van gas veroorzaakt verzakkingen

Voordat we het aardgas kunnen gebruiken, moet het aardgas uit aardgasvelden onder de aarde gehaald worden. Deze winning van het aardgas veroorzaakt ondergrondse verzakkingen en verschuivingen van de bodem. Soms heeft dit zelfs aardschokken tot gevolg, zoals te zien is in Groningen. Gebouwen raken hierdoor beschadigd en inwoners ondervinden veel overlast. 

Nadeel 4: Het is een gevaarlijk gas

Aardgas is een erg licht onvlambaar gas. De combinatie van aardgas met warmte of vuur is daarom levensgevaarlijk en kan tot enorme explosies leiden. Daarnaast kan er bij oudere gasketels een koolstofmonoxidevergiftiging ontstaan. Deze kans is klein, maar is nooit helemaal uit te sluiten. Voor het verhogen van de veiligheid is een koolstofmonoxide melder daarom aan te raden.

Geen aardgas, maar wat dan wel?

Aardgas kent dus een aantal grote nadelen en zal op (het liefst korte) termijn vervangen moeten worden door iets anders. Maar wat is dan een goed alternatief voor aardgas? Er gaan steeds meer stemmen op dat waterstof de missende link in de energietransitie is. Groene waterstof wordt opgewekt met elektrolyse in een waterstof generator. Dit proces kost energie, maar levert meer energie op. Bovendien is er bij waterstof geen sprake van schadelijke stoffen. Het enige restproduct na het opwekken van energie uit waterstof is namelijk water. Een geweldige manier om een stap in de goede, groene richting te zetten dus.

Blogbeheerder van Werkveiligheidswijzer

Leave A Reply