Het belang van een goed onderhouden droge blusleiding

0

Een droge blusleiding is in veel grote gebouwen verplicht in het kader van de brandveiligheid. Een brand is een van de vervelendste dingen je kan overkomen en het is dan ook zaak om zoveel mogelijk preventieve maatregelen te treffen die de risico’s op een brand verkleinen. Al deze maatregelen hebben betrekking op de zogeheten brandveiligheid die kan worden opgesplitst in drie verschillende onderdelen.

Op de eerste plaats heeft brandveiligheid betrekking op brandpreventie, daarnaast heeft brandveiligheid betrekking op brandescalatie en tot slot ook op brandbestrijding. Wanneer we het hebben over brandbestrijding gaat het onder andere over blus apparatuur. Onder brandbestrijding valt ook de aanwezigheid en het onderhoud van een droge blusleiding die in grote gebouwen en flats aanwezig dient te zijn.

Droge blusleidingen helpen water bij de vuurhaard te brengen

Een droge blusleiding kan onafhankelijk van het waternet grote volumes water omhoog pompen

Een droge blusleiding is een leiding die niet direct op het waternet is aangesloten, maar waar de brandweer bij een beginnende vuurhaard gebruik van kan maken om water onafhankelijk van het bestaande waternetwerk naar bovenliggende verdiepingen te pompen. Een brand kan behoorlijke schade aanrichten vooral in grote gebouwen en het kan dan ook gebeuren dat er pijpen barsten door de hitte. Het bestaande waternet is daarnaast vaak ook niet in staat om onder hoge druk grote volumes water te leveren. Met een droge blusleiding kan de brandweer van onder aan het gebouw een tank aansluiten op de droge blusleiding waarmee grote hoeveelheden water getransporteerd kunnen worden naar de brand.

Droge blusleidingen zijn in veel gevallen verplicht

De aanwezigheid van een droge blusleiding is in veel gevallen verplicht bij de wet voor grote gebouwen als flats en bijvoorbeeld ziekenhuizen. Een droge blusleiding wordt natuurlijk niet veel gebruikt en het is daarom zaak dat er met regelmaat onderhoud aan een droge blusleiding wordt gepleegd om ervoor te zorgen dat wanneer er een beroep gedaan moet worden op de droge blusleidingen dat deze ook werken.

Het komt nog weleens voor dat vogels zich nesten in de brede leidingen of dat er om wat voor een reden dan ook ontstopping ontstaat. Door onder hogedruk lucht door de leidingen te persen kan de leiding vrijgemaakt worden. Een brandbeveiligingsbedrijf kan assisteren bij de aanleg, het onderhoud en de certificering van een droge blusleiding.

Brandveiligheid is super belangrijk, heb jij je zaken goed op orde?

Blogbeheerder van Werkveiligheidswijzer

Leave A Reply