Werken in de industrie: 3 manieren van warmtetransport

0

Warmtetransport speelt een belangrijke rol binnen de industrie op meerdere gebieden. Maar binnen de warmtetransport zijn er meerdere manieren te onderscheiden. Dat kan het ingewikkeld maken als we kijken naar de verschillende toepassingen van warmtetransport binnen de industrie. Maar het komt eigenlijk op het principe van 3 manieren van warmtetransport neer, al is het in de praktijk vaak een combinatie van deze drie. In dit artikel vertellen we je daarom meer over deze verschillende manieren van warmtetransport.

 1. Stroming

Deze eerste vorm van warmteoverdracht is ook het gemakkelijkst uit te leggen aan de hand van een voorbeeld uit de thuissituatie van menig huisbezitter. Wanneer je namelijk kijkt naar de centrale verwarming in een woning, dan zie je een klassiek voorbeeld van warmtetransport door middel van stroming. Het idee van stroming is dat de stof verplaatst en de warmte met zich meeneemt. In dit geval verwarmt de radiator de lucht om zich heen. De warme lucht zet uit en stijgt op, koelt af langs het plafond en zinkt naar de bodem. Maar deze vorm kan ook voorkomen bij vloeistoffen.

2. Geleiding

Het makkelijkste voorbeeld van geleiding is de lepel in de soep die heel erg heet wordt. De warmte kan zich gemakkelijk door metaal bewegen. Wanneer je een vaste stof verwarmt gaan de moleculen in die stof harder en sneller trillen. In sommige stoffen wordt die trilling doorgegeven doordat de moleculen elkaar aanstoten. Dat proces noem je geleiding. De stof beweegt niet, maar de warmte wordt verplaatst van molecuul naar molecuul.

3. Straling

De derde manier van warmtetransport is dus straling. Dit is heel makkelijk uit te leggen aan de hand van een kampvuurtje. Daar komt veel warmtestraling vanaf die je meteen voelt als je in de buurt komt.

4. Combinatie van drie manieren in de industrie

In de industrie wordt vaak gebruik gemaakt van een combinatie van de drie principes van warmtetransport. Die drie manieren zijn, zoals hierboven beschreven: stroming, geleiding en straling. Een voorbeeld van hoe deze drie samen gebruikt worden in de industrie is het gebruik van een stoomketel. Het proces verloopt dan middels verdamping, stroming en condensatie. Als je het betrekt op de huiselijkere sferen kun je kijken naar een stoomapparaat om behang te verwijderen. De gegenereerde stoom condenseert op het behang dat nat en heet wordt waardoor de lijm gemakkelijk los laat.

Blogbeheerder van Werkveiligheidswijzer

Leave A Reply