Hoe veilig werkt jouw bedrijf? Doe de veiligheidsscan!

0

Veiligheid, overal waar je komt draait het tegenwoordig om veiligheid. Op straat, binnen het bedrijf waar je werkzaam bent en zelfs binnen het uitoefenen van alledaagse activiteiten zoals sporten. Veiligheid is van groot belang en daarom wordt er ook steeds meer aandacht aan besteed. Binnen bedrijven is dat niet anders. Bedrijven zijn verantwoordelijk voor hun werknemers en moeten er daarom zoveel mogelijk aan doen, om deze veiligheid te garanderen. De vraag is natuurlijk hoe jouw bedrijf scoort op het gebied van veiligheid. Met behulp van deze veiligheidsscan kom je daarachter!

EHBO’ers

Het eerste punt binnen de veiligheidsscan draait om het aantal EHBO’ers dat aanwezig is binnen de organisatie. Zijn er voldoende EHBO’ers voor het aantal mensen dat er werkzaam is binnen de organisatie? Hoe vaak krijgen deze mensen een opfriscursus? Dit zijn allemaal vragen die je jezelf en het bedrijf kunt stellen op het gebied van EHBO. Ook is het van belang dat iedereen op de hoogte is van wie er EHBO’er is en naar wie er geluisterd moet te worden in het geval van calamiteiten.

Voorbereiding veilig werken

Het tweede onderdeel van de veiligheidsscan heeft te maken met voorbereiding. In hoeverre is jouw bedrijf voorbereid op ongevallen en/of andere gevaarlijke situaties? Zijn er protocollen wanneer er iets mis gaat zoals speciale bedrijfskleding? Daarnaast is het ook van belang dat mogelijke ongevallen in kaart worden gebracht en dat er plannen zijn opgesteld wanneer er daadwerkelijk iets mis gaat. Zo weet iedereen wat hem of haar te wachten staat en welke stappen er ondernomen dien te worden. Een goed voorbeeld van een dergelijk plan is het ontruimingsplan. Dit plan vat samen wat er precies dient te gebeuren indien het gebouw ontruimt zou moeten worden. Ook voor een ontruimingsplan geld vanzelfsprekend dat het plan om de zoveel tijd ter oefening uitgevoerd dient te worden voor het beste effect.

Kennis en bewustzijn

Naast de eisen die een bedrijf kan stellen aan het werken zijn er vaak ook wettelijke regels en voorschriften waaraan werknemers (en dus de bedrijven) zich dienen te houden. Het opvolgen van deze regelgeving is vaak van groot belang in verband met eventueel verzekeringswerk. Wanneer een verzekeraar aan kan tonen dat de juiste veiligheidsmaatregelen niet getroffen zijn hoeft de verzekeraar niets uit te keren.

Als werknemer maar ook als bedrijf is het daarom van belang om af en toe stil te staan bij de veiligheid binnen je organisatie. Voor de gehele veiligheidsscan voor bedrijven kunt u hier terecht. Zo weet je waar jij en de onderneming staan en kun je de juiste stappen nemen.

 

Blogbeheerder van Werkveiligheidswijzer

Leave A Reply