Wat zijn de mogelijkheden van druksensoren? 3 ideeën

0

De druksensor is een meetinstrument waarmee de druk van gassen of vloeistoffen wordt gemeten. Druk is hierbij een uitdrukking van de kracht die nodig is voor het stoppen van de expansie van een vloeistof. Over het algemeen werkt een druksensor als transducer. Dit wil zeggen dat de sensor een signaal genereert als functie van de opgelegde druk.

Verschillende soorten druksensoren

Allereerst is het belangrijk om te weten dat er een groot aantal druksensoren verkrijgbaar zijn. De verschillende typen hebben vaak net een andere werking. De absolute druksensor meet bijvoorbeeld de druk ten opzichte van een perfect vacuüm, terwijl de relatieve druksensor de druk meet ten opzichte van de atmosferische druk. Bij differentiële druk wordt het verschil tussen twee drukken gemeten. Hier wordt voor gekozen om verschillende eigenschappen te meten, van vloeistofniveaus tot drukverliezen over luchtfilters of oliefilters.

Drukverschil meten

Druksensoren kennen talloze toepassingen en worden gebruikt voor de regeling en bewaking van bijvoorbeeld waterniveau, snelheid, vloeistof/gasstroom en hoogte. Veel bedrijven maken gebruik van druksensoren om drukverschil te meten van vloeistoffen en gassen. Gebruik deze oplossing bijvoorbeeld om drukverschil te meten in een tank met aardgas of benzine.

Werking luchtfilters

Het is van groot belang dat de luchtfilters op de werkplek hun werk doen. Wanneer de lucht op het werk van slechte kwaliteit is, kan dit leiden tot verschillende gezondheidsklachten. Dit komt door een laag zuurstofgehalte door het ademen van de medewerkers. Lucht op de werkplek kan hoge concentraties bevatten van gassen, dampen en stoffen die vrijkomen door werkprocessen. Dit hoeft niet zichtbaar te zijn en is vaak ook niet te ruiken. Ook door kleine stofdeeltjes uit kleding en uitgeademde lucht is het van belang om te ventileren of de lucht te filteren. Druksensoren kunnen meten of deze filters nog optimaal werken.

Data verkrijgen

Waar je een druksensor ook voor gebruikt, de sensoren genereren bruikbare data. De digitale data die je verzamelt kan namelijk gebruikt worden om te automatiseren. Hierdoor kunnen druksensoren ook bijdragen aan een gezonde en veilige werkplek. Sensoren maken veelvuldig meten mogelijk en de data kan in realtime worden verkregen. Hierdoor kan er direct worden ingegrepen als dit nodig is. Voor analyses en interpretatie achteraf is het wel noodzakelijk om de data op een veilige manier op te slaan, net zoals een bedrijf veilig omgaat met klantgegevens. Wat hiervoor de veiligste manier is, hangt af van de grote van het bedrijf en de hoeveelheid data. Tegenwoordig wordt door veel ondernemers gekozen voor een cloudoplossing in plaats van data-opslag op eigen locatie.

Blogbeheerder van Werkveiligheidswijzer

Leave A Reply