Maak werkzaamheden op daken veiliger met de volgende tips

0

Wanneer je op hoogte werkt, vooral op daken, is veiligheid van het grootste belang. Elk jaar vinden er helaas ongevallen plaats omdat niet de juiste voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Gelukkig zijn er diverse manieren om je veiligheid op daken te verhogen. In deze blog delen we enkele essentiële tips om werkzaamheden op daken veiliger te maken.

1. Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Voordat er gestart wordt met werkzaamheden op het dak, is het van belang om een grondige risico-inventarisatie uit te voeren. Waar liggen de gevaarlijke punten? Zijn er kwetsbare plekken op het dak zoals lichtkoepels of schoorstenen? Door je goed voor te bereiden en inzicht te hebben in de risico’s, kun je passende veiligheidsmaatregelen nemen.

2. Gebruik van het juiste gereedschap

Goed gereedschap is het halve werk. Dit geldt zeker voor veiligheid op daken. Zorg ervoor dat je gebruikmaakt van goedgekeurd en regelmatig gecontroleerd gereedschap. Hierbij kun je denken aan stevige ladders, stabiele stellingen en goede kwaliteit handgereedschap.

3. Installatie van een barrier hekwerk

Een uitstekende manier om de veiligheid op daken te garanderen is door het installeren van een barrier hekwerk. Deze hekwerken bieden een solide bescherming tegen vallen en zijn bij uitstek geschikt voor daken waar regelmatig werkzaamheden plaatsvinden. Ze dienen niet alleen ter bescherming maar geven de werknemers ook het vertrouwen dat ze veilig kunnen werken.

4. Training en opleiding

Kennis is kracht. Door regelmatig trainingen en cursussen te volgen, blijf je op de hoogte van de nieuwste veiligheidsnormen en -procedures. Het is cruciaal dat zowel de werkgever als de werknemers goed op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften bij werkzaamheden op daken.

5. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen is van levensbelang. Hieronder vallen helmen, veiligheidsschoenen, harnassen en veiligheidsbrillen. Zorg ervoor dat deze middelen goed onderhouden worden en vervang ze op tijd wanneer ze tekenen van slijtage vertonen.

6. Implementatie van een valbeveiligingssysteem

Naast barrière hekwerken zijn er ook andere valbeveiligingssystemen die de veiligheid op daken kunnen waarborgen. Denk hierbij aan leeflijnen, ankerpunten en railsystemen. Wil je meer over valbeveiliging weten? Er zijn tal van specialisten die je kunnen adviseren over de beste oplossingen voor jouw specifieke situatie.

7. Regelmatige inspecties en onderhoud

Ook al zijn er veiligheidsmaatregelen getroffen, regelmatige inspecties zijn essentieel. Hierdoor kun je mogelijke problemen vroegtijdig signaleren en aanpakken. Plan deze inspecties periodiek in en zorg ervoor dat er altijd een verslag wordt gemaakt van de bevindingen.

Veiligheid op daken is geen onderwerp om lichtzinnig over te denken. De risico’s zijn te groot en de gevolgen van een ongeval kunnen verstrekkend zijn. Gelukkig zijn er met bovenstaande tips en de juiste aandacht voor preventie veel ongevallen te voorkomen. Zorg voor een veilige werkomgeving, investeer in de juiste maatregelen en bescherm jezelf en je collega’s tegen de gevaren van werken op hoogte.

Blogbeheerder van Werkveiligheidswijzer

Leave A Reply